Over ons  

For English, refer to site map

 

VdQd is een initiatief van veterinair microbioloog Dr Dirk Houwers die ruim 30 jaar ervaring heeft in de diagnostiek en epidemiologie van allerlei infectieuze agentia bij dieren, waaronder huidschimmels. Hij is ondermeer 23 jaar hoofd geweest van het VMDC van de Faculteit der Diergeneeskunde in Utrecht en in die hoedanigheid eindverantwoordelijk voor  o.a. de afdeling Mycologie. Als geen ander kent hij het belang van een zorgvuldige, terzake kundige interpretatie van het resultaat van een laboratoriumtest. Te vaak wordt verondersteld dat 'een laboratorium' wel een betrouwbaar resultaat levert. Diagnostiek m.b.v. hedendaagse 'DNA-technologie', zoals PCR, biedt aanzienlijke voordelen maar vereist een zeer zorgvuldige uitvoering en deskundige interpretatie. Het is daarom uitermate belangrijk dat er bij de ontwikkeling en toepassing van testen op basis van de PCR gesteund wordt op 'diagnostische ervaring', een grondige kennis van en ervaring met de gebruikte techniek, en, zeker niet in de laatste plaats, uitgebreide ziektekundige en epidemiologische kennis.

Tijdens de ontwikkeling van de test en de 'data-automatisering' werd door verschillende deskundigen ondersteuning verleend. Momenteel worden de werkzaamheden van VdQd uitgevoerd door de initiatiefnemer en een part-time medewerker.